مشاوره تحصیلی: سؤال فوق ذهن بسیاری از داوطلبان آزمون سراسری، خانواده و مشاوران و ... را به خود مشغول ساخته است. برای روشن شدن موضوع چند مطلب را عرض می‌نمایم:

1- بر اساس نتایج کارنامه علمی آزمون سراسری در گروه آزمایشی علوم تجربی تعداد کل حاضرین در جلسه آزمون سراسری نودوهفت 570103 نفر بوده است؛ از طرفی بر اساس همین کارنامه‌ها تعداد داوطلبان منطقه یک 102152 نفر، منطقه دو 232145 نفر و منطقه سه 235806 نفر بوده که جمعاً می‌شود 570103 نفر؛ این بدان معناست که تمام داوطلبان سهمیه 25% و 5% علاوه بر سهمیه خود در منطقه یک و دو و سه هم گنجانده‌شده‌اند.

2- در همان گروه آزمایشی علوم تجربی تعداد داوطلبان سهمیه 5%، 57566 نفر و تعداد داوطلبان سهمیه 25% 19888 نفر بوده است که جمعاً می‌شود 77454 نفر و این تعداد جزء همان 570103 نفر می‌باشد. (هرچند که به‌طور مستقل در سهمیه خودشان هم رتبه‌بندی می‌شوند) ...

3- با توجه به توضیحاتی که دربند 1 و 2 آمده است به‌طور طبیعی رتبه داوطلبان مناطق بدتر می‌شود چون تعداد 77454 نفر (داوطلبان سهمیه 5% و 25%) در بین داوطلبان مناطق قرارگرفته‌اند و بر اساس دفترچه شماره دو تذكر 4: داوطلبان سهميه ايثارگران، علاوه بر سهميه ايثارگران همانند ساير داوطلبان در سهميه منطقه خود نيز گزينش می‌شوند.» ص 3

این یعنی سهمیه‌های 5% و 25% یک‌بار در منطقه گزینش می‌شوند یک‌بار در سهمیه خودشان؛ اما داوطلبان مناطق فقط در منطقه خودشان گزینش می‌شوند... درواقع سازمان سنجش هم توقع داوطلبان مناطق را کم می‌کند! چون رتبه‌شان نسبت به سال گذشته بدتر شده است و هم سهمیه 5% ها را متوجه می‌کند که چقدر به نفعشان شده است!

آنچه شایع شده است:

در فضای مجازی شایع شده است که با توجه به موارد فوق باید برای انتخاب رشته، رتبه داوطلبان را کمتر ازآنچه در کارنامه است در نظر گرفت! روی نمی شود حساب قطعی کرد زیرا بسیاری از داوطلبان 5% و برخی از 25% ها خودشان در منطقه هم رتبه خوبی هم دارند و در سهمیه منطقه پذیرفته می‌شوند؛ با این کار جا برای سهمیه 5% و 25% بازتر می‌شود.

 

بنابراین باید در انتخاب رشته وسواس بیشتری به خرج داد! پیشنهاد بنده این است که داوطلبان مناطق حتماً قبل از انتخاب رشته اصلی انتخاب رشته مجازی سازمان سنجش را انجام دهند تا شانس قبولی خود را بدانند و واقع‌بینانه‌تر انتخاب رشته کنند.

البته نگارنده و سایرین باید در انتظار توضیحات سازمان سنجش هم باشیم تا در این مورد توضیح دهند؛  ممکن است این داستان ابعاد دیگری داشته باشد!

 

رزاق خواجه‌زاده – مشاور تحصیلی – 11 مرداد 1397