مشاوره تحصیلی: مراحل تنظیم برنامه‌ برای تعطیلات نوروزی ویژه‌ی دانش آموزان پایه‌های دهم و یازدهم: الف- وقت مفید خود را جهت مطالعه در هر یک از روزهای تعطیل در ردیف وقتِ مفید (ردیف سوم جدول) از 24 اسفند تا 12 فروردین بنویسید. ب- جمع کل وقت‌های مفید را در ستون آخرِ ردیف سوم بنویسید. ج- ساعت موردنیاز هر درس را در ستون آخر روبروی نام درس مربوط بنویسید. برای مشخص کردن ساعت مور نیاز هر درس به ترتیب اولویت عمل کنید: 1- مباحث یا فصل‌هایی که از نوبت اول یا دوم نخوانده‌اید 2- پیش‌نیاز احتمالی مباحث از پایه‌ی قبل 3- تست زدن (تشریحی+ چهارگزینه‌ای) از مباحث یا فصل‌هایی که اصلاً تست نزده‌اید 4- تکرار درس‌ها و مباحث خوانده‌شده 5- دانش آموزان پایه یازدهم درصورتی‌که در چهار مورد قبل کامل هستند می‌توانند دو یا سه درس اختصاصی پایه دهم را همراه با تست بخوانند. دـ وقت هر درس را در طول روزهای تعطیل تقسیم کنید. 

دریافت فایل جدول برنامه ریزی 

You have no rights to post comments