مشاوره تحصیلی: ارزش یک سؤال در کنکور در درس های مختلف چقدر است؟ تاثیر یک پاسخ غلط در درس های مختلف به چه اندازه است؟ در شک بین دو گزینه چه حالت هایی اتفاق می افتد؟ چند حالت به سود و چند حالت به ضرر است! چینش پاسخ ها در آزمون سراسری  چگونه است؟! و ...

پاسخ به این سؤالات و برخی مطالب دیگر در این ویدیوی 14 دقیقه ای ببینید.

لینک ویدیو  در آپارات

لینک ویدیو در اینستاگرام