مشاوره تحصیلی:الگوی نظام یادگیری، پاسخی است به این پرسش که ما چگونه یاد می گیریم؟ یادگیری چگونه اتفاق می افتد؟ چه عواملی در میل به یادگیری تاثیر دارد؟ پاسخ این پرسش ها و برخی پرسش های دیگر را در این ویدیو ببینید.

You have no rights to post comments