مشاوره تحصیلی: تنبلی یکی از موضوعات شایع میان دانش آموزان است، در این ویدیو راهکارهای مقابله با تنبلی با استفاده از کتاب از حال بد به حال خوب (نوشته دیوید برنز ) توضیح داده شده است.

You have no rights to post comments