مشاوره تحصیلی : سه طرح با عنوان های خدا چه کسانی را دوست دارد، آگاه باش که با یاد خدا دلها ارام می گیرد و هر که اتکایش به خدا باشد خدا برای او کافی است. تقدیم به همکاران مشاور می شود. این طرح برای نصب در مدارس تهیه شده است . 

آگاه باش که دل ها به یاد خدا ارام می گیرد
برای چاپ، فایل زیپ شده را اینجا دانلود کنید

اندازه 30*150 سانتی متر

 

 

برای چاپ، فایل زیپ شده را اینجا دانلود کنید

اندازه 30*150 سانتی متر

 

برای چاپ، فایل زیپ شده را اینجا دانلود کنید

اندازه 60*120 سانتی متر

 

You have no rights to post comments