مشاوره تحصیلی: آشنایی با یک روش مطالعه ی علمی مطالعه باعث می شود که دانش آموز با هر توان علمی بتواند با آرامش مطالعه کند و یادگیری هم اتفاق بیفتد... همچنین آشنایی با سطوح (طبقات) یادگیری در حوزه های مختلف به خصوص حوزه ی شناختی با عث می شود یادگیری به صورت عمیق و در سطوح مختلف اتفاق بیفتد... به همین منظور بر اساس منابع معتبر دو پوستر طراحی شده است که این موضوع را به صورت آسان تر به نمایش می گذارد. لینک های دریافت فایل:

  

 پـــوستر روش مطالعه پنج مرحله ای با تکیه بر روش pq6r برای نصب در مدارس ( ارتفاع 70 سانتی متر؛ عرض30 سانتی متر ) جهت چاپ

حجم فایل 2.94 MB 

 

 پوستر سطوح یادگیری جهت نصب در مدارس (حجم: 4MB . ارتفاع 70 سانتی متر . عرض 30 سانتی متر) جهت چاپ

 

 

پوستر روش مطالعه 

You have no rights to post comments